Fides ars scientia

TYTUŁ: Fides ars scientia.
KLIENT: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Projekt i skład książki  Fides ars scientia. Studia dedykowane pamięci Księdza Kanonika Augustyna przygotowany dla Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

03

fides_2 04